Фізичне виховання. Техніка та тактика гри в баскетбол. Навчання техніці та тактиці гри у баскетбол для студентів

Анотація

Посібник розрахований на студентів 1, 2 курсів навчання, які відвідують практичні заняття з баскетболу. Зміст посібника охоплює основні сторони навчальної роботи з курсу баскетболу та методики навчання техніці та тактичним прийомам гри. Практична та методична частини посібника враховують доступність матеріалу і розміщені за ступенем зростання складності. Основний практичний матеріал викладено з урахуванням послідовності навчання техніці виконання технічних та тактичних прийомів гри в баскетбол та методики навчання.

Опис

Ключові слова

фізичне виховання, баскетбол

Бібліографічний опис

Фізичне виховання. Техніка та тактика гри в баскетбол. Навчання техніці та тактиці гри у баскетбол для студентів [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студеннтів / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: Л. В. Анікеєнко, В. М. Єфременко, О. М. Яременко, О. В. Кузенков, Г. О. Устименко. – Електронні текстові данні (1 файл: 2,86 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 127 с. – Назва з екрана.

DOI