Екологія людини

Ескіз недоступний

Дата

2010

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Висвітлено базовий теоретичний матеріал, необхідний для підготовки до виконання лабораторних робіт, запропоновано лабораторні роботи, що допомагають засвоєнню навчального матеріалу з кредитного модуля «Екологія людини» дисципліни «Екологія ноосфери», а також проведенню експериментальних досліджень, які використовуються в екологічній практиці. Для поліпшення засвоєння «Екології людини» студентам НТУУ «КПІ» екологічних спеціальностей та інших вищих технічних навчальних закладів.

Опис

Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету

Ключові слова

екологія людини, денатурація білків, осадження білків, діаліз білків

Бібліографічний опис

Кофанова, О. В. Екологія людини [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до лабораторних робіт для студентів напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» / О. В. Кофанова ; НТУУ «КПІ». – Електронні текстові дані (1 файл: 169 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2010. - 27 с. - Назва з екрана.

DOI