Modeling of Molecular Diffusion in Non-Homogeneous Media

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

molecular diffusion, stratified fluid, diffusion-induced flow, propulsion mechanism, finite volume method, молекулярна дифузія, стратифікована рідина, індуковані дифузією течії, саморух тіл, метод скінченних об’ємів, молекулярная диффузия, стратифицированная жидкость, индуцированные диффузией течения, самодвижение тел, метод конечных объемов

Бібліографічний опис

Zagumennyi Ia.V. Modeling of Molecular Diffusion in Non-Homogeneous Media / Ia.V. Zagumennyi // Наукові вісті НТУУ «КПІ» : міжнародний науково-технічний журнал. – 2017. – № 2(112). – С. 65–73. – Бібліогр.: 16 назв.