Анализ эффективности компенсации помех частично адаптивной цифровой антенной решеткой на основе RLS- и LMS-алгоритмов

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

діаграма направленості, частково адаптивна цифрова антенна решітка, автокомпенсатор завад, RLS- і LMS-алгоритми, radiation pattern, partway multi-element antenna array adaptive, automatic compensator interference, RLS- and LMS- algorithms, диаграмма направленности, частично адаптивная цифровая антенная решѐтка, автокомпенсатор помех, RLS- и LMS-алгоритмы

Бібліографічний опис

Семибаламут, К. М. Анализ эффективности компенсации помех частично адаптивной цифровой антенной решеткой на основе RLS- и LMS-алгоритмов / Семибаламут К. М., Титарчук С. А., Жук С. Я. // Міжнародна науково-технічна конференція «Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи» : матеріали конференції 14–20 березня 2016 р., м. Київ, Україна / КПІ ім. Ігоря Сікорського, РТФ. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2016. – С. 44–46. – Бібліогр.: 2 назви.

DOI