Особенности использования характеристики формы медико-биологических сигналов при их распознавании

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ "КПІ"

Анотація

Опис

Ключові слова

медико-биологические сигналы, анализ структуры, распознавание, обучение с учителем, медико-біологічні сигнали, аналіз структури, розпізнавання, навчання з учителем, biomedical signals, structure analysis, recognition, supervised learning

Бібліографічний опис

Шачиков А. Д. Особенности использования характеристики формы медико-биологических сигналов при их распознавании / Шачиков А. Д., Шуляк А. П. // Вісник НТУУ «КПІ». Приладобудування : збірник наукових праць. – 2016. – Вип. 51(1). – С. 131–139. – Бібліогр.: 7 назв.

DOI