Виведення нової послуги на споживчий ринок

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

послуга, споживчий ринок, генерація ідеї, гібридна послуга, концепція послуги, Service, consumer market, idea generation, hybrid service, service concept, услуга, потребительский рынок, генерирование идеи, гибридная услуга, концепция услуги

Бібліографічний опис

Граділь А. А. Виведення нової послуги на споживчий ринок [Електронний ресурс] / Граділь А. А., Кубишина Н. С. // Актуальні проблеми економіки та управління : збірник наукових праць молодих вчених. – Електронні текстові дані (1 файл: 431 Кбайт). – 2017. – Вип. 11. – Назва з екрана.

DOI