Захист інформації в мережах передавання даних. Лабораторний практикум

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2024

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Анотація

В навчальному посібнику з виконання віртуальних лабораторних робіт з освітньої компоненти “Захист інформації в мережах передавання даних” викладено теоретичні відомості, які розкривають принципи роботи та способи реалізації систем захисту інформації. Роботи дозволяють ознайомитись як з організаційними, апаратними та програмними засобами захисту інформації, та і з використанням комбінації різних способів захисту інформації. Особливу увагу приділено стеганографічним методам захисту інформації. Додатково в кінці кожної лабораторної роботи наведено перелік контрольних питань, які дозволяють закріпити та розширити отримані знання з освітньої компоненти. До кожної лабораторної роботи пропонуються необхідні моделі та програмні засоби для проведення досліджень. Навчальний посібник призначений для здобувачів ступеня магістра за спеціальністю 171 Електроніка і буде також корисним усім, хто хоче самостійно опанувати знання з методів захисту інформації від несанкціонованого доступу.

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Захист інформації в мережах передавання даних. Лабораторний практикум [Електронний ресурс] : навч. посіб. для здобувачів ступеня магістра за освіт. програмою "Електронні системи мультимедіа та засоби Інтернету речей" спеціальності 171 Електроніка / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. В. В. Макаренко. – Електронні текстові дані (1 файл: 4,97 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024. – 134 с. – Назва з екрана.

DOI