Аналітична динаміка. Динаміка плоскопаралельного руху системи твердих тіл

Ескіз недоступний

Дата

2014

Автори

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ «КПІ»

Анотація

Опис

Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету

Ключові слова

методи побудови математичних моделей системи твердих тіл, теореми про зміну кінетичної енергії, рівняння Лагранжа другого роду

Бібліографічний опис

Аналітична динаміка. Динаміка плоскопаралельного руху системи твердих тіл [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи для студентів напрямку підготовки 7.01050202, 8.01050202 «Комп'ютеризовані та робототехнічні системи» денної форми навчання / НТУУ «КПІ» ; уклад. О. В. Чкалов, О. А. Бабаєв. – Електронні текстові дані (1 файл: 585 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2014. – 31 с. – Назва з екрана.

DOI