Комп'ютерне моделювання процесів і систем. Організація розрахунків у середовищі MathCAD

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022-09-30

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

При виконанні лабораторних і практичних робіт з дисципліни «Комп'ютерне моделювання процесів і систем» пакет MathCAD є основним інструментом виконання розрахунків. Навчальний посібник призначений для надання студентам спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерноінтегровані технології» допомоги у самостійній роботі з опанування навичок використання пакету прикладних програм MathCAD для розв’язання різноманітних задач моделювання а також інших математичних та технічних розрахунків. У навчальному посібнику наведені основні теоретичні положення та методичні вказівки з прикладами вирішення найпоширеніших обчислювальних завдань у середовищі MathCAD, завдання для самостійної роботи та перевірки засвоєних знань.

Опис

Ключові слова

комп'ютерне моделювання, MathCAD

Бібліографічний опис

Комп'ютерне моделювання процесів і систем. Організація розрахунків у середовищі MathCAD [Електронний ресурс] : навчальний посібник для самостійної роботи студентів спеціальності 151 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: О. О. Квітка, А. М. Шахновський. – Електронні текстові данні (1 файл: 4.73 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 89 с. – Назва з екрана.

DOI