Адаптивні та робастні системи – 1. Адаптивні системи. Дослідження адаптивних систем керування

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Опис

Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету

Ключові слова

Simulink, MatLab

Бібліографічний опис

Адаптивні та робастні системи – 1. Адаптивні системи. Дослідження адаптивних систем керування [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності «Автоматизоване управління технологічними процесами» / НТУУ «КПІ» ; уклад.: О. А. Жученко, В. С. Цапар. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,12 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2012. – Назва з екрана.

DOI