Системи автоматизованого проектування технологічних процесів машинобудування (САПР ТПМ). Частина 1 (загальні положення та реалізація)

Ескіз недоступний

Дата

2010

Автори

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Розглядаються передумови та можливості автоматизованого проектування технологічних процесів механічної обробки, загальні положення систем автоматизованого проектування. Подані основні відомості про розробку автора: «Програмний продукт «Програмний комплекс Sapr_100_W» . ДДІВ. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №7456 від 18.04.2003. Розглянуті компоненти комплексу та основи їх використання. Для студентів, магістрів ВНЗ I – IY рівнів акредитації, інженерно-технічних працівників, технологів та конструкторів інженерно-механічного напрямку.

Опис

Ключові слова

САПР, класифікація САПР, периферійні пристрої ПЕОМ, друкуючі пристрої, плоттери

Бібліографічний опис

Системи автоматизованого проектування технологічних процесів машинобудування (САПР ТПМ). Частина 1 (загальні положення та реалізація) [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів напряму 0902 «Інженерна механіка», підготовки спеціалістів 7.090202 та магістрів 8.09202 «Технологія машинобудування» / НТУУ «КПІ» ; уклад. В. І. Войтенко. - Електронні текстові дані (1 файл: 5,12 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2010. - Назва з екрана.

DOI