Аналізування прийнятності складних ризиків інформаційної безпеки методами аналітичної геометрії

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Institute of special communication and information security of National technical university of Ukraine «Kyiv polytechnic institute»

Анотація

Опис

Ключові слова

Ризик інформаційної безпеки, ймовірність реалізації загрози, система управління інформаційною безпекою, комплексна система захисту інформації, рівняння прямої, Риск информационной безопасности, вероятность реализации угрозы, система управления информационной безопасностью, комплексная система защиты информации, уравнение прямой, Information security risk, probability of threats, information security management system, complex information protection system, analytic geometry, line equation

Бібліографічний опис

Аналізування прийнятності складних ризиків інформаційної безпеки методами аналітичної геометрії / Мохор В., Бакалинський О., Богданов О., Цуркан В. // Information Technology and Security. – 2016. – Vol. 4, Iss. 1 (6). – Pp. 100-107. – Bibliogr.: 8 ref.