Екопсихологічні технології в організації освітнього процесу у технічному ВНЗ

Ескіз

Дата

2018

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

екофасилітація, освітній простір, екологічна взаємодія

Бібліографічний опис

Лашко, О. В. Екопсихологічні технології в організації освітнього процесу у технічному ВНЗ / Лашко О. В. // XVII Міжнародна науково-технічна конференція "Приладобудування: стан і перспективи", 15-16 травня 2018 р., м. Київ, Україна : збірник тез доповідей. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – С. 145–146. – Бібліогр.: 3 назви.

DOI