Розвиток основ руйнівного деформування приконтурних порід слабометаморфізованого масиву дією геотехнічних збурень

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

гірнича виробка, слабометаморфізований масив, руйнування гірських порід, геотехнічні збурення, конструкція кріплення, mining, weakly metamorphosed massif, destruction of rocks, geotechnical disturbances, fastening design

Бібліографічний опис

Стовпник, С. М. Розвиток основ руйнівного деформування приконтурних порід слабометаморфізованого масиву дією геотехнічних збурень : автореф. дис. … д-ра техн. наук : 05.15.09 - геотехнічна і гірнича механіка / Стовпник Станіслав Миколайович. – Київ, 2021. – 42 с.

DOI