Використання графічного програмування для організації аналізаторів спектру паралельного типу

Анотація

Опис

Ключові слова

звуковий, спектральний аналіз, паралельний тип, діапазон частот хвиль, канал, фільтр, масштаб лінійний, масштаб логарифмічний, sound, spectral analysis, parallel type, range of frequencies of waves, channel, filter, linear scale, logarithmic scale, звуковой, спектральный анализ, параллельный тип, диапазон частот волн, фильтр, масштаб линейный, масштаб логарифмический

Бібліографічний опис

Використання графічного програмування для організації аналізаторів спектру паралельного типу / О. В. Коржик, Я. Л. Сичков, І. А. Третьяков, Е. С. Швець // Електроніка та зв'язок : науково-технічний журнал. – 2015. – Т. 20, № 4(87). – С. 89–93. – Бібліогр.: 4 назви.

DOI