Вдосконалення збутової політики

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ "КПІ"

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Удод О. В. Вдосконалення збутової політики / Удод О. В., Юдина Н. В. // Актуальні проблеми економіки та управління : збірник наукових праць молодих вчених. – 2011. – Вип. 5. – С. 85–89. – Бібліогр.: 5 назв.

DOI