Фізичне виховання. Гімнастичне багатоборство та акробатичні стрибки. Навчання техніці виконання вправ

Ескіз недоступний

Дата

2018

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Посібник розрахований на студентів 1, 2 курсів навчання, які відвідують заняття зі спортивної гімнастики університету. Зміст посібника охоплює всі сторони навчальної роботи з курсу гімнастики і методики викладання. Практична та методична частини посібника враховують наступність матеріалу і розміщені за ступенем зростання складності. Основний практичний матеріал викладено з коротким аналізом послідовності техніки виконання гімнастичних вправ, методики навчання.

Опис

Ключові слова

гімнастичне багатоборство, акробатичні стрибки, спортивна гімнастика, основи технічної підготовки гімнастів, техніка виконання гімнастичних вправ, гімнастичні вправи, технічне вдосконалення в гімнастиці, навчальний посібник

Бібліографічний опис

Фізичне виховання. Гімнастичне багатоборство та акробатичні стрибки. Навчання техніці виконання вправ [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: І. В. Зеніна, С. Є. Толмачова, І. Ю. Захарова. – Електронні текстові данні (1 файл: 1,63 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 138 с. – Назва з екрана.

DOI