Управління основними виробничими засобами поліграфічних підприємств

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

основні виробничі засоби, поліграфічні підприємства, організаційно-економічний механізм управління, ефективність управління основними виробничими засобами, структурні зміни основних виробничих засобів, fixed production assets, printing enterprises, organizational and economic mechanism of management, effectiveness of management of fixed production assets, structural changes of fixed production assets, основные производственные средства, полиграфические предприятия, организационно-экономический механизм управления, эффективность управления основными производственными средствами, структурные изменения основных производственных средств

Бібліографічний опис

Сірик, М. В. Управління основними виробничими засобами поліграфічних підприємств : автореф. дис. … канд. техн. наук : 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Сірик Максим Віталійович. – Київ, 2019. – 27 с.

DOI