Курсова робота з оптоелектроніки. Методичні вказівки до виконання курсової роботи «Розрахунок параметрів напівпровідникових інжекційних лазерів»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020-12-10

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з оптоелектроніки для студентів спеціальності 105 «Прикладна фізика та наноматеріали». Містять загальні теоретичні відомості, варіанти індивідуальних завдань, опис основних етапів розрахунків параметрів напівпровідникових інжекційних лазерів згідно із завданням та вимоги до змісту і оформлення роботи.

Опис

Ключові слова

оптоелектроніка, інжекційний лазер, гетероструктури, p-n перехід, електронне обмеження, оптичне обмеження, зонна діаграма, квантова яма, порогова густина струму, хвильові функції електронів і дірок

Бібліографічний опис

Іванова, В. В. Курсова робота з оптоелектроніки. Методичні вказівки до виконання курсової роботи «Розрахунок параметрів напівпровідникових інжекційних лазерів» [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів спеціальності 105 «Прикладна фізика та наноматеріали» / В. В. Іванова ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 922 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 19 с. – Назва з екрана.

DOI