Основи розрахунку і конструювання машин. Частина I

Ескіз недоступний

Дата

2010

Автори

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

До цих методичних вказівок увійшли протоколи лабораторних робіт з дослідження міцнісних характеристик базових елементів конструкції машин та апаратів, що працюють під залишковим тиском, а також конструктивних параметрів вузлів машин для комплектування потокових ліній, призначених для виконання технологічних операцій пакування.

Опис

Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету

Ключові слова

конструювання машин, черв’ячний екструдер

Бібліографічний опис

Основи розрахунку і конструювання машин. Частина I [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів напряму підготовки 6.050502 «Інженерна механіка», спеціальності «Машини і технологія пакування» / НТУУ «КПІ» ; уклад. Г. О. Насонкін, В. І. Сівецький. – Електронні текстові дані (1 файл: 258 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2010. - Назва з екрана.

DOI