Мікропроцесорні системи

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017-01-01

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

мікропроцесорна техніка, мікроконтролер, системи керування, обробка даних, електроніка, електронні системи

Бібліографічний опис

Мікропроцесорні системи [Електронний ресурс] : робоча программа кредитного модуля для підготовки магістрів в галузі знань 17 «Електроніка та телекомунікації», спеціальності 171 «Електроніка», спеціалізації «Електронні компоненти і системи», форма навчання денна / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. Т. О. Терещенко. – Електронні текстові данні (1 файл: 570,88 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 27 с. – Назва з екрана.

DOI