Сільськогосподарський науковий комітет України (1918–1927) — координаційний центр вітчизняного галузевого дослідництва

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ "КПІ"

Анотація

Опис

Ключові слова

Сільськогосподарський науковий комітет України, Комісія сільськогосподарської дослідної справи, Народний комісаріат земельних справ УСРР, Всеукраїнське бюро дослідної сільськогосподарської справи, аграрна наука, сільськогосподарська дослідна справа, the Agricultural scientific committee of Ukraine, Commission of an agricultural experience business, Folk commissariat of the landed matters of Ukrainian SSR, Allukrainian bureau of an experience agricultural business, agrarian science, agricultural experience business, Сельскохозяйственный научный комитет Украины, Комиссия сельскохозяйственного опытного дела, Народный комиссариат земледелия УССР, Всеукраинское бюро опытного сельскохозяйственного дела, аграрная наука, сельскохозяйственное опытное дело

Бібліографічний опис

Грищенко Т. Р. Сільськогосподарський науковий комітет України (1918–1927) — координаційний центр вітчизняного галузевого дослідництва / Т. Р. Грищенко // Сторінки історії : збірник наукових праць. – 2016. – Вип. 42. – С. 91-100. – Бібліогр.: 14 назв.

DOI