Розробка креслення та технології виготовлення штампованої заготовки. Частина І

Ескіз недоступний

Дата

2014

Автори

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ «КПІ»

Анотація

Опис

Ключові слова

розробка креслення, штамповані заготовка

Бібліографічний опис

Розробка креслення та технології виготовлення штампованої заготовки. Частина І [Електронний ресурс] : методичні вказівки до лабораторних занять та самостійної роботи з дисципліни «Проектування та виробництво заготовок» для студентів спеціальності 7.090202 «Технологія машинобудування» усіх форм навчання / НТУУ «КПІ» ; уклад. С. С. Добрянський, Ю. М. Малафєєв. – Електронні текстові дані (1 файл: 2,60 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2014. – 81 с. – Назва з екрана.

DOI