Теплогидравлические особенности проникновения струй расплава ядерного топлива в подреакторный бассейн с водой в аварийных ситуациях

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

коріум, пасивні системи захисту, тяжка аварія, моделювання, багатофазна течія, теплообмін, тонкий струмінь, товстий струмінь, проникнення в басейн, кориум, пассивные системы защиты, тяжелая авария, моделирование, многофазное течение, теплообмен, тонкая струя, толстая струя, проникание в бассейн, corium, passive protection systems, severe accident, simulation, multiphase flow, heat transfer, thin jet, thick jet, penetration into a pool

Бібліографічний опис

Вахид Хасани Могаддам. Теплогидравлические особенности проникновения струй расплава ядерного топлива в подреакторный бассейн с водой в аварийных ситуациях : дисс. ... канд. техн. наук. : 05.14.14 – тепловые и ядерные энергоустановки / Вахид Хасани Могаддам. - К., 2012. - 133 л. + CD-ROM

DOI