Загальна фізика. Фізика атома. Розв'язання задач

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Русаков, В. Ф. Загальна фізика. Фізика атома. Розв’язання задач [Електронний ресурс] : навчальний посібник для здобувачів ступеня бакалавра за спеціальністю 104 «Фізика та астрономія» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. В. Ф. Русаков, В. Г. Пицюга, І. М. Іванова. – Електронні текстові данні (1 файл: 643 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 43 с. – Назва з екрана.

DOI