До історії збереження творчої спадщини М. В. Лисенка (Музейний аспект)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Політехніка

Анотація

Опис

Ключові слова

Микола Віталійович Лисенко, історія, музеї, культурна спадщина, українська класична музика, фольклор, експозиція, фондова колекція, концертна діяльність, творча спадщина, Mykola Lysenko, history, museums, cultural heritage, Ukrainian classical music, folklore, exposition, fund collection, Concerts, creative heritage, Николай Витальевич Лысенко, история, музеи, культурное наследие, украинская классическая музыка, фольклор, экспозиция, фондовая коллекция, концертная деятельность, творческое наследие

Бібліографічний опис

Якубовський І. П. До історії збереження творчої спадщини М. В. Лисенка : (музейний аспект) / І. П. Якубовський // Сторінки історії : збірник наукових праць. – 2012. – Вип. 33. – С. 62–67. – Бібліогр.: 5 назв.

DOI