Синтез иерархической структуры критериев оценки при анализе деятельности операторов сложных технических систем

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Век+

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Синтез иерархической структуры критериев оценки при анализе деятельности операторов сложных технических систем / А. А. Стенин, С. А. Стенин, М. М. Ткач, А. Н. Губский // Вісник НТУУ «КПІ». Інформатика, управління та обчислювальна техніка : збірник наукових праць. – 2012. – № 57. – С. 40–45. – Бібліогр.: 3 назв.

DOI