Виготовлення, монтаж та експлуатація обладнання хімічних виробництв

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Викладено основні відомості про обладнання хімічних виробництв, технологію його виготовлення, технологічні методи забезпечення й підвищення надійності, комплектність, консервацію, транспортування та зберігання. Розглянуто основні життєві стадії виготовленого обладнання: монтаж, експлуатацію, зокрема технічне обслуговування, ремонт і демонтаж. Матеріал подано на основі сучасної нормативно-технічної документації і добре ілюстрований. Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом «Машинобудування» з орієнтуванням на спеціальність «Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів», а також споріднених спеціальностей.

Опис

Ключові слова

хімічне виробництво, обладнання хімічних виробництв

Бібліографічний опис

Мікульонок, І. О. Виготовлення, монтаж та експлуатація обладнання хімічних виробництв [Електронний ресурс] : підручник / І. О. Мікульонок ; НТУУ «КПІ». – Електронні текстові дані (1 файл: 12,1 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2012. – Назва з екрана.

DOI