Принципи реалiзацiї атак на промисловий Iнтернет речей та засоби протидiї

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ВПI ВПК «ПОЛIТЕХНIКА»

Анотація

Опис

Ключові слова

Internet of Things, SCADA-системи, протоколи обмiну даними, атака, вразливiсть, промисловий Iнтернет речей

Бібліографічний опис

Кисiль, В. Ю. Принципи реалiзацiї атак на промисловий Iнтернет речей та засоби протидiї / В. Ю. Кисiль, I. В. Стьопочкiна // Теоретичнi i прикладнi проблеми фiзики, математики та інформатики : матеріали XVI Всеукраїнської науково-практичної конференцiї студентiв, аспiрантiв та молодих вчених, 26-27 квiтня 2018 року, м. Київ / КПІ ім. Ігоря Сікорського, ФТІ. – Київ : ВПI ВПК «ПОЛIТЕХНIКА», 2018. – С. 112-115. – Бібліогр.: 6 назв.

DOI