Вища математика. Елементи теорії поля і теорія рядів. Розрахункова робота

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

розрахункові індивідуальні завдання, елементи теорії поля, обчислення криволінійних інтегралів, обчислення поверхневих інтегралів, характеристики скалярного поля, обчислення характеристик векторного поля, формула Остроградського-Гаусса, формула Стокса, теорія рядів, дослідження збіжності знакододатних числових рядів, знакопереміжні ряди, функціональні та степеневі ряди, розклад в ряд Фур'є

Бібліографічний опис

Вища математика. Елементи теорії поля і теорія рядів. Розрахункова робота [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів спеціальності 186 «Видавництво та поліграфія» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: О. І. Кушлик-Дивульська, Н. В. Поліщук. – Електронні текстові дані (1 файл: 2,27 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 110 с. – Назва з екрана.

DOI