Динаміка змін температурних параметрів у біологічних тканинах при дії лазерного випромінювання різних довжин хвиль

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

лазерне випромінювання, регенерація, типи шкіри, лазерний терапевтичний апарат, laser radiation, regeneration, skin types, laser therapeutic apparatus, лазерное излучение, регенерация, типы кожи, лазерный терапевтический аппарат

Бібліографічний опис

Динаміка змін температурних параметрів у біологічних тканинах при дії лазерного випромінювання різних довжин хвиль / О. Г. Шмендель, М. Ф. Терещенко, Г. С. Тимчик, І. А. Данилюк // Наукові вісті КПІ : міжнародний науково-технічний журнал. – 2019. – № 5-6(127). – С. 87–94. – Бібліогр.: 24 назви.