Методика планирования калибровочных испытаний датчиков угловой скорости систем навигации и управления

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ "КПІ"

Анотація

Опис

Ключові слова

датчик угловой скорости, датчик кутової швидкості, angular velocity sensor

Бібліографічний опис

Успенский В. Б. Методика планирования калибровочных испытаний датчиков угловой скорости систем навигации и управления / В. Б. Успенский, О. А. Татаринова, Ю. Н. Корытко // Механіка гіроскопічних систем : науково-технічний збірник. – 2014. – Вип. 27. – С. 60–67. – Бібліогр.: 5 назв.

DOI