Оцінка впливу на довкілля Ni-вмісних каталізаторів в аналізі життєвого циклу нітратної кислоти

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ «КПІ»

Анотація

Опис

Ключові слова

Ni-вмісні каталізатори, еколого-економічний аналіз

Бібліографічний опис

Потапенко, Т. Є. Оцінка впливу на довкілля Ni-вмісних каталізаторів в аналізі життєвого циклу нітратної кислоти / Т. Є. Потапенко, О. В. Минько, І. М. Джигирей // Матеріали XІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Екологія. Людина. Суспільство» (12-13 травня 2016 р., м. Київ). – Київ : НТУУ «КПІ», 2016. – С. 124–125. – Бібліогр.: 4 назви.

DOI