Загальна фізика. Електродинаміка. Модульне навчання

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

електродинаміка, електричне поле, магнітне поле, індукція, заряд, струм

Бібліографічний опис

Калита, В. М. Загальна фізика. Електродинаміка. Модульне навчання [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ., які навчаються за галузями знань 12 «Інформаційні технології», 15 «Автоматизація та приладобудування», 17 «Електроніка та телекомунікації» / В. М. Калита, О. В. Дімарова, С. О. Решетняк. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,58 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 145 с. – Назва з екрана.

DOI