Grid–орієнтовані засоби забезпечення інформаційної стійкості прогресивних освітніх комп’ютерних технологій

Ескіз недоступний

Дата

2010

Автори

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Об’єкт досліджень – інформаційна стійкість прогресивних освітніх комп’ютерних технологій. Предмет дослідження – програмні та апаратні засоби забезпечення інформаційної стійкості прогресивних освітніх комп’ютерних технологій, орієнтовані на використання ПЛІС – технології та Grid-інфраструктури. Мета досліджень - створення методик розробки програмних та апаратних засобів, орієнтованих на використання можливостей Grid-інфраструктури та реконфігурованих структур на програмованих логічних інтегральних схемах, для забезпечення інформаційної стійкості освітніх комп’ютерних технологій. В роботі обґрунтовано реалізацію локальної системи визначення запозичень в інформаційних об’єктах, яка є базовою для створення глобальної системи з використанням ПЛІС-технології та Grid-інфраструктури. Розроблені інженерні методики реалізації алгоритмів ієрархічного адаптивного порівняння на ПЛІС, інженерні методики реалізації на ПЛІС одномісних та багатомісних операцій довільної розрядності для забезпечення інформаційної стійкості, які забезпечують можливість досягнення різних співвідношень витрати/швидкодія в залежності від конкретних умов. Розроблено прототип системи визначення запозичень та проведена його дослідна експлуатація. Розроблено патентно спроможні апаратні структури для реалізації режимів адаптивного порівняння, розроблено патентно спроможні структури для реалізації операцій довільної розрядності та спеціалізовану групу команд для універсальних процесорів.

Опис

Ключові слова

інформаційна стійкість, визначення запозичень, програмна та апаратурна реалізація, проектування на ПЛІС

Бібліографічний опис

Grid–орієнтовані засоби забезпечення інформаційної стійкості прогресивних освітніх комп’ютерних технологій : звіт про НДР (заключ.) / НТУУ "КПІ" ; кер. роб. В. Тарасенко. - К., 2010. - 197 л. + CD-ROM. - Д/б №2230-п

DOI