Надійність тонких оболонок з реальними недосконалостями форми

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

імовірність, надійність, недосконалість форми, резервуар, стійкість, probability, reliability, shape imperfections, tank, stability, вероятность, надежность, несовершенство формы, устойчивость

Бібліографічний опис

Надійність тонких оболонок з реальними недосконалостями форми / Лук’янченко О. О., Ворона Ю. В., Костіна О. В., Вабіщевич М. О., Палій О. М. // Вісник КПІ. Серія Приладобудування : збірник наукових праць. – 2019. – Вип. 58(2). – С. 34-40. – Бібліогр.: 15 назв.