Динамічне моделювання механізмів верстатів та машин в Autodesk Inventor

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ «КПІ»

Анотація

Опис

Ключові слова

основні етапи динамічного моделювання, Autodesk Inventor, динамічне моделювання механізмів верстатів, інтерфейс модуля динамічного моделювання

Бібліографічний опис

Гейчук, В. М. Динамічне моделювання механізмів верстатів та машин в Autodesk Inventor [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів, які навчаються за спеціальністю «Прикладна механіка» / В. М. Гейчук, С. В. Вакуленко ; НТУУ «КПІ» ; ред. Ю. М. Данильченко. – Електронні текстові дані (1 файл: 9,76 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2015. – 167 c. – Бібліогр.: с. 162. – Назва з екрана.

DOI