Основні етапи життя та діяльності видатного кораблебудівника В. П. Костенка (1881―1956)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ "КПІ"

Анотація

Опис

Ключові слова

Володимир Костенко, суднобудування, лінійний корабель, регіональне співробітництво в техніці, Volodymyr Kostenko, shipbuilding, battleship, regional cooperation in engineering, суднобудування, лінійний корабель, регіональне співробітництво в техніці

Бібліографічний опис

Сандурська О. Основні етапи життя та діяльності видатного кораблебудівника В. П. Костенка (1881―1956) / Олена Сандурська // Дослідження з історії техніки : збірник наукових праць. – 2014. – Вип. 19. – С. 68-71. – Бібліогр.: 10 назв.

DOI