Визначення комплектуючих і застосовуваних технологій для пристрою моніторингу металообробного обладнання

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

моніторинг стану обладнання, МЕМС, мікроконтролер

Бібліографічний опис

Лупина, І. Б. Визначення комплектуючих і застосовуваних технологій для пристрою моніторингу металообробного обладнання / І. Б. Лупина // XVII Науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Ефективність та автоматизація інженерних рішень у приладобудуванні», 07-08 грудня 2021 р, м. Київ, Україна : збірник праць конференції. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – С. 91-94. – Бібліогр.: 7 назв.

DOI