Фазовий склад, структура і рівень механічних напружень в нанорозмірних плівках Cо-Sb – функціональних елементів термоелектрики

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Макогон, Ю. М. Фазовий склад, структура і рівень механічних напружень в нанорозмірних плівках Cо-Sb – функціональних елементів термоелектрики / Ю. М. Макогон, С. І. Сидоренко, Р. А. Шкарбань // Матеріали V Міжнародної наукової конференції «Матеріали для роботи в екстремальних умовах – 5», 3-5 грудня 2015 р., Київ, Україна. – Київ : НТУУ «КПІ», 2015. – С. 325–327. – Бібліогр.: 9 назв.

DOI