Дослідження господарської діяльності підприємства та розробка заходів по поліпшенню його фінансового стану

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ "КПІ"

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Стаднік О. В. Дослідження господарської діяльності підприємства та розробка заходів по поліпшенню його фінансового стану / Стаднік О. В., Шашина М. В. // Актуальні проблеми економіки та управління : збірник наукових праць молодих вчених. – 2011. – Вип. 5. – С. 124–127. – Бібліогр.: 5 назв.

DOI