Контроль 3Д-друкованих деталей за машинного зору

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

Адитивне виробництво, 3D друк, машинний зір, фактори, якість

Бібліографічний опис

Друзєв, М. С. Контроль 3Д-друкованих деталей за машинного зору / М. С. Друзєв // XVII Науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Ефективність та автоматизація інженерних рішень у приладобудуванні», 07-08 грудня 2021 р, м. Київ, Україна : збірник праць конференції. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – С. 77-79. – Бібліогр.: 5 назв.

DOI