Словотвірні моделі суфіксальних прикметників на позначення якості (на матеріалі прикметників сучасної німецької мови)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ "КПІ"

Анотація

Опис

Ключові слова

словотворення прикметників, продуктивні моделі, якісні прикметники, word-building of adjectives, productive models, qualitative adjectives, словообразование прилагательных, продуктивные модели, качественные прилагательные

Бібліографічний опис

Зайченко О. В. Словотвірні моделі суфіксальних прикметників на позначення якості (на матеріалі прикметників сучасної німецької мови) / О. В. Зайченко // Вісник НТУУ «КПІ». Серія: Філологія. Педагогіка : збірник наукових праць. – 2013. – Вип. 1. – С. 16–24. – Бібліогр.: 8 назв.

DOI