Сталий інноваційний розвиток. Аналіз, моделювання і прогнозування розвитку суспільства. Візуалізація показників сталого розвитку

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022-05-31

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

агрегування, аналіз, індекс, індикатор, кватерніон, кластерний аналіз, моделювання, нормалізація, сталий розвиток, тренд, агрегирование, анализ, индекс, индикатор, кватернион, кластерный анализ, моделирование, нормализация, устойчивое развитие, тренд, aggregation, analysis, cluster analysis, index, indicator, modelling, normalization, quaternion, sustainable development, trend

Бібліографічний опис

Сталий інноваційний розвиток. Аналіз, моделювання і прогнозування розвитку суспільства. Візуалізація показників сталого розвитку [Електронний ресурс] : навч. посіб. для здобувачів ступеня магістра / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. І. М. Джигирей. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,15 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 28 с. – Назва з екрана.

DOI