Редагування навчальної літератури з культурознавства для вищої школи

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

редагування, культурознавство, навчальна література для вищої школи, апарат книги, функції навчальної літератури, редактирование, культуроведение, учебная литература для высшей школы, аппарат книги, функции учебной литературы, editing, culturology, university textbooks, apparatus of book, of learning books

Бібліографічний опис

Фіялка С. Б. Редагування навчальної літератури з культурознавства для вищої школи : дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій. : 27.00.05 – теорія та історія видавничої справи та редагування / С. Б. Фіялка. - К., 2012. - 223 л. + CD-ROM

DOI