Шліфування і доводка зносостійких антифрикційних композитних деталей друкарських машин. Частина 3

Анотація

Частина 3 монографії, що складається з трьох нерозривно поєднаних між собою розділів, присвячена висвітленню широкого кола питань в царині створення та використання нових композиційних антифрикційних деталей для вузлів пост-друкарської техніки. Особливістю досліджуваних деталей є те, що вони виготовлені за розробленими авторами технологіями з композиційних матеріалів на основі промислових шліфувальних відходів алюмінієвих сплавів. У ч. 3 монографії подається аналіз існуючих методів надтонкої фінішної обробки робочих поверхонь деталей з композиційних антифрикційних матеріалів, що були розроблені і промислово апробовані авторами монографії., розгалужено представляються методологічні аспекти проведення широкого комплексу експериментальних досліджень, та висвітлюються особливості методологічного забезпечення параметрів якості поверхонь тертя деталей з нових антифрикційних композиційних матеріалів на основі промислових відходів кольорових металів. Для фахівців машинобудівного та матеріалознавчого профілю, що займаються розробленням нових деталей тертя для експлуатації поліграфічного обладнання. Може бути корисною для студентів, аспірантів вищих технічних навчальних закладів та спеціалістів видавничо-поліграфічної галузі.

Опис

Ключові слова

шліфування, антифрикційні деталі

Бібліографічний опис

Шліфування і доводка зносостійких антифрикційних композитних деталей друкарських машин. Частина 3 [Електронний ресурс] : монографія / А. П. Гавриш, Т. А. Роїк, О. А. Гариш, П. О. Киричок, Ю. Ю. Віцюк, В. Г. Олійник. – Електронні текстові дані (1 файл: 4,16 Мбайт). – Київ : Видавничий дім "АртЕк", 2021. – 201 с. – Назва з екрана.

DOI