Застосування текстурного аналізу у вирішенні задачі класифікації медичних зображень

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

діагностика пацієнтів, захворювання печінки, ультразвукові дослідження, пухлини мозку, магнітно-резонансна томографія, текстурний аналіз, машинне навчання, «Випадковий ліс класифікації», patients diagnostics, liver diseases, ultrasound images, brain tumors, magnetic resonance imaging, texture analysis, Machine Learning, Random Forest classifier, диагностика пациентов, заболевания печени, ультразвуковые исследования, опухоли мозга, магнитнорезонансная томография, текстурный анализ, машинное обучение, «Случайный лес классификации»

Бібліографічний опис

Застосування текстурного аналізу у вирішенні задачі класифікації медичних зображень / Настенко Є. A., Павлов В. А., Носовець О. К., Круглий В. В., Гончарук М. О., Карлюк А. В., Грішко Д. Ю., Трофименко О. В., Бабенко В. О. // Біомедична інженерія і технологія. – 2020. – № 4. – С. 69–82. – Бібліогр.: 20 назв.