Лема про спадання iмовiрностей для узагальнених S-функцiй

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ «КПІ»

Анотація

Опис

Ключові слова

симетрична криптографiя, диференцiальний криптоаналiз, ARX-криптосистеми, S-функцiї

Бібліографічний опис

Яковлєв, C. В. Лема про спадання iмовiрностей для узагальнених S-функцiй / C. В. Яковлєв // Матеріали XIV Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспiрантiв та молодих вчених «Теоретичні i прикладні проблеми фізики, математики та інформатики». Секція «Теоретичнi та прикладнi проблеми криптографiчного захисту iнформацiї», м. Київ, 26-28 травня 2016. – Київ : НТУУ «КПІ». – 2016. – С. 105-106. – Бібліогр.: 2 назви.

DOI