Методи підвищення точності визначення метрологічних характеристик стандартних зразків при атестації

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

стандартний зразок, невизначеність, нормалізація, однорідність, стабільність, статистичний критерій, стандартный образец, неопределенность, нормализация, однородность, стабильность, статистический критерий, reference material, uncertainly, normalization, homogeneity, stability, statistical criterion

Бібліографічний опис

Самойліченко О. В. Методи підвищення точності визначення метрологічних характеристик стандартних зразків при атестації : дис. ... канд. техн. наук. : 05.01.02 – стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення / О. В. Самойліченко. - К., 2011. - 160 л. [рис., табл.] + CD-ROM

DOI