Сучасні програмні засоби автоматизації технологічних процесів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

Автори

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Опис

Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету

Ключові слова

автоматизація технологічних процесів

Бібліографічний опис

Сучасні програмні засоби автоматизації технологічних процесів [Електронний ресурс] : методичні вказівки до лабораторних робіт для студентів спеціальності «Автоматизоване управління технологічними процесами» напряму «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології» / НТУУ «КПІ» ; уклад. В. С. Цапар, О. А. Жученко. – Електронні текстові дані (1 файл: 2,66 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2012. – Назва з екрана.

DOI